ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

  • Κονδυλώματα
  • Έρπης γεννητικών οργάνων
  • Κολπίτιδες
  • Γονοκοκκικές λοιμώξεις
  • Μη γονοκοκκικές λοιμώξεις