ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΤΕΜΑΧΙΟΥ-ΒΙΟΨΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Σε ορισμένες παθήσεις του δέρματος για την τελική επιβεβαίωση της κλινικής και δερματοσκοπικής διάγνωσης είναι απαραίτητη η ιστοπαθολογική τεκμηρίωση , η οποία πραγματοποιείται με τη λήψη ιστοτεμαχίου του δέρματος -βιοψία του δέρματος. Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι βιοψίας του δέρματος:

  1. Εxcisional biopsy : διενεργείται αφαίρεση ολόκληρης της δερματικής βλάβης και του περιβάλλοντα υγιούς ιστού με νυστέρι και σύγκλειση του τραύματος με ράμματα.

  2. Shave biopsy: διενεργείται αφαίρεση παράλληλη με την επιφάνεια του δέρματος ενός τμήματος της δερματικής βλαβης από τα άνω στρώματα του δέρματος (επιδερμίδα και ένα τμήμα του χορίου) με νυστέρι. Δεν αφαιρείται ολόκληρη και συνήθως μετά τη διαδικασία δεν χρειάζονται ράμματα.

  3. Punch biopsy: διενεργείται αφαίρεση με ειδικό στρογγυλό μαχαιρίδιο μεγέθους από 2,5-5 mm τμήματος του δέρματος συμπεριλαμβανομένων και των βαθύτερων στρωμάτων και σύγκλειση του τραύματος με ράμματα.

 Το σημείο λήψης της βιοψίας επιλέγεται ανάλογα με την πάθηση, εφαρμόζεται τοπική αντισηψία και αναισθησία. Η διαδικασία είναι απλή απαιτείται όμως σωστή τεχνική από τον δερματολόγο, έτσι ώστε να επιτευχθεί σωστή διάγνωση ταυτόχρονα με ένα καλό αισθητικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το πρόσωπο. Το ιστοτεμάχιο αποστέλλεται στον ιστοπαθολόγο και ανάλογα με την δερματολογική πάθηση ενδέχεται στο υλικό να πραγματοποιηθεί ανοσοϊστοχημεία, ανοσοφθορισμός ή μοριακός έλεγχος.