ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Botox

Η αλλαντική τοξίνη (BTX) είναι μια ασφαλής, αποτελεσματική και μη επεμβατική θεραπεία για την διόρθωση των υπερδυναμικών ρυτίδων του προσώπου. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται για τις ρυτίδες:

* του μεσόφρυου

* του μετώπου

* τις περιοφθαλμικές

* τις παραρινικές

* τις περιστοματικές

* τις ρινοχειλικές

* του λαιμού

Κυκλοφορεί σε δύο συσκευασίες και στο κοινό είναι ευρέως αναγνωρίσιμη ως Botox (Allergan) και ως Dysport (Ipsen). Η θεραπεία έγκειται στην έγχυση μικρών ποσοτήτων BTX στους μύες που είναι επιθυμητή η χάλαση και διαρκεί συνήθως15- 20 λεπτά. Δεν χρειάζεται αναισθησία και είναι απόλυτα ανεκτή από τον ασθενή.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά σε 3-5 ημέρες, το μέγιστο όμως αποτέλεσμα επέρχεται σε 2 εβδομάδες και διαρκεί 4-6 μήνες. Οι ασθενείς με προηγούμενες εγχύσεις αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα διαρκούν περισσότερο.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σχετικά σπάνιες και σχετίζονται με την κακή τεχνική έγχυσης του φαρμάκου. Οι συχνότερες είναι το οίδημα και η εκχύμωση στο σημείο της ένεσης , η ήπια κεφαλαλγία. Οι σημαντικότερες επιπλοκές είναι η πτώση του όφρυος και η πτώση του άνω βλεφάρου λόγω κακής τεχνικής ή μη τήρησης των οδηγιών από τον ασθενή. Με την κατάλληλη τεχνική και την τήρηση των οδηγιών η συχνότητα των παραπάνω επιπλοκών είναι κοντά στο μηδέν.